Liczba.pl - informacje na temat liczby 1

Liczba 1

Podstawowe informacje o liczbie: 1

Zapis słowny: jeden
Zapis dwójkowy: 1
Zapis heksadecymalny: 1
Zapis rzymski: I
Liczba 1 po angielsku GB: one
Liczba 1 po angielsku US: one
Liczba 1 po niemiecku: eins
Liczba 1 po francusku: un
Liczba 1 po hiszpańsku: uno
Liczba 1 po rosyjsku: один
Liczba 1 po portugalsku: um
Liczba 1 po włosku: uno
Liczba 1 po rumuńsku unu
Liczba 1 po turecku:
Liczba 1 po bułgarsku: едно
Liczba 1 po duńsku: en
Liczba 1 po litewsku: vienas
Liczba 1 po łotewsku: viens
Liczba 1 po holendersku: eens
Liczba 1 po ukraińsku: один

Zbiory liczb do których należy 1

Ciekawostki o liczbie 1

Liczba jeden jest:
- elementem neutralnym mnożenia
- liczbą Fibonacciego
- liczbą Kaprekara (liczba naturalna, której zapis liczbowy po jej podniesiona do kwadratu można rozdzielić na dwie części, których suma jest równa liczbie wejściowej np. 9^2=81 8+1=9)
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)