Liczba.pl - informacje na temat liczby 12

Liczba 12

Podstawowe informacje o liczbie: 12

Zapis słowny: dwanaście
Zapis dwójkowy: 1100
Zapis heksadecymalny: C
Zapis rzymski: XII
Liczba 12 po angielsku GB: twelve
Liczba 12 po angielsku US: twelve
Liczba 12 po niemiecku: zwölf
Liczba 12 po francusku: douze
Liczba 12 po hiszpańsku: doce
Liczba 12 po rosyjsku: двенадцать
Liczba 12 po portugalsku: doze
Liczba 12 po włosku: dodici
Liczba 12 po rumuńsku doisprezece
Liczba 12 po turecku:
Liczba 12 po bułgarsku: дванадесет
Liczba 12 po duńsku: tolv
Liczba 12 po litewsku: dvylika
Liczba 12 po łotewsku: divpadsmit
Liczba 12 po holendersku: twaalf
Liczba 12 po ukraińsku: дванадцять

Zbiory liczb do których należy 12