Liczba.pl - informacje na temat liczby 13

Liczba 13

Podstawowe informacje o liczbie: 13

Zapis słowny: trzynaście
Zapis dwójkowy: 1101
Zapis heksadecymalny: D
Zapis rzymski: XIII
Liczba 13 po angielsku GB: thirteen
Liczba 13 po angielsku US: thirteen
Liczba 13 po niemiecku: dreizehn
Liczba 13 po francusku: treize
Liczba 13 po hiszpańsku: trece
Liczba 13 po rosyjsku: тринадцать
Liczba 13 po portugalsku: treze
Liczba 13 po włosku: tredici
Liczba 13 po rumuńsku treisprezece
Liczba 13 po turecku:
Liczba 13 po bułgarsku: тринадесет
Liczba 13 po duńsku: tretten
Liczba 13 po litewsku: trylika
Liczba 13 po łotewsku: trīspadsmit
Liczba 13 po holendersku: dertien
Liczba 13 po ukraińsku: тринадцять

Zbiory liczb do których należy 13

Ciekawostki o liczbie 13

Liczba trzynaście jest:
- czwartą liczbą pierwszą Fibonacciego (należy do ciągu Fibonacciego)
- absolutną liczbą pierwszą (pozostaje pierwsza przy kazdej permutacji jej cyfr)
- liczbą pierwszą Protha
- liczbą Fibonacciego