Liczba.pl - informacje na temat liczby 193

Liczba 193

Podstawowe informacje o liczbie: 193

Zapis słowny: sto dziewięćdziesiąt trzy
Zapis dwójkowy: 11000001
Zapis heksadecymalny: C1
Zapis rzymski: CXCIII
Liczba 193 po angielsku GB: one hundred ninety-three
Liczba 193 po angielsku US: one hundred ninety-three
Liczba 193 po niemiecku: einhundertdreiundneunzig
Liczba 193 po francusku: cent quatre-vingt-treize
Liczba 193 po hiszpańsku: ciento noventa y tres
Liczba 193 po rosyjsku: сто девяносто три
Liczba 193 po portugalsku: cento e noventa e três
Liczba 193 po włosku: centonovantatre
Liczba 193 po rumuńsku una sută nouăzeci și trei
Liczba 193 po turecku: bir yüz doksan üç
Liczba 193 po bułgarsku: сто деветдесет и три
Liczba 193 po duńsku: et hundrede tre og halvfems
Liczba 193 po litewsku: šimtas devyniasdešimt trys
Liczba 193 po łotewsku: simts deviņdesmit trīs
Liczba 193 po holendersku: eenhonderddrieennegentig
Liczba 193 po ukraińsku: сто дев’яносто три

Zbiory liczb do których należy 193

Ciekawostki o liczbie 193

Liczba sto dziewięćdziesiąt trzy jest:
- liczbą pierwszą Protha