Liczba.pl - informacje na temat liczby 2

Liczba 2

Podstawowe informacje o liczbie: 2

Zapis słowny: dwa
Zapis dwójkowy: 10
Zapis heksadecymalny: 2
Zapis rzymski: II
Liczba 2 po angielsku GB: two
Liczba 2 po angielsku US: two
Liczba 2 po niemiecku: zwei
Liczba 2 po francusku: deux
Liczba 2 po hiszpańsku: dos
Liczba 2 po rosyjsku: два
Liczba 2 po portugalsku: dois
Liczba 2 po włosku: due
Liczba 2 po rumuńsku doi
Liczba 2 po turecku:
Liczba 2 po bułgarsku: две
Liczba 2 po duńsku: to
Liczba 2 po litewsku: du
Liczba 2 po łotewsku: divi
Liczba 2 po holendersku: twee
Liczba 2 po ukraińsku: два

Zbiory liczb do których należy 2

Ciekawostki o liczbie 2

Liczba dwa jest:
- palindromiczną liczbą pierwszą (będącą jednocześnie palindromem liczbowym w systemie dziesiętnym)
- absolutną liczbą pierwszą (pozostaje pierwsza przy kazdej permutacji jej cyfr)
- liczbą pierwszą Kynea
- najmniejszą jednocyfrową liczbą pierwszą
- jedyną parzystą liczbą pierwszą
- liczbą Fibonacciego
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)