Liczba.pl - informacje na temat liczby 3

Liczba 3

Podstawowe informacje o liczbie: 3

Zapis słowny: trzy
Zapis dwójkowy: 11
Zapis heksadecymalny: 3
Zapis rzymski: III
Liczba 3 po angielsku GB: three
Liczba 3 po angielsku US: three
Liczba 3 po niemiecku: drei
Liczba 3 po francusku: trois
Liczba 3 po hiszpańsku: tres
Liczba 3 po rosyjsku: три
Liczba 3 po portugalsku: três
Liczba 3 po włosku: tre
Liczba 3 po rumuńsku trei
Liczba 3 po turecku:
Liczba 3 po bułgarsku: три
Liczba 3 po duńsku: tre
Liczba 3 po litewsku: trys
Liczba 3 po łotewsku: trīs
Liczba 3 po holendersku: drie
Liczba 3 po ukraińsku: три

Zbiory liczb do których należy 3

Ciekawostki o liczbie 3

Liczba trzy jest:
- drugą liczbą pierwszą Fibonacciego (należy do ciągu Fibonacciego)
- palindromiczną liczbą pierwszą (będącą jednocześnie palindromem liczbowym w systemie dziesiętnym)
- liczbą pierwszą Mersenne'a (liczbą pierwszą postaci 2^p − 1, gdzie p jest liczbą naturalną)
- absolutną liczbą pierwszą (pozostaje pierwsza przy kazdej permutacji jej cyfr)
- liczbą pierwszą Fermata
- liczbą pierwszą Protha
- liczbą pierwsza Wagstaff'a
- liczbą Fibonacciego
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)