Liczba.pl - informacje na temat liczby 4

Liczba 4

Podstawowe informacje o liczbie: 4

Zapis słowny: cztery
Zapis dwójkowy: 100
Zapis heksadecymalny: 4
Zapis rzymski: IV
Liczba 4 po angielsku GB: four
Liczba 4 po angielsku US: four
Liczba 4 po niemiecku: vier
Liczba 4 po francusku: quatre
Liczba 4 po hiszpańsku: cuatro
Liczba 4 po rosyjsku: четыре
Liczba 4 po portugalsku: quatro
Liczba 4 po włosku: quattro
Liczba 4 po rumuńsku patru
Liczba 4 po turecku:
Liczba 4 po bułgarsku: четири
Liczba 4 po duńsku: fire
Liczba 4 po litewsku: keturi
Liczba 4 po łotewsku: četri
Liczba 4 po holendersku: vier
Liczba 4 po ukraińsku: чотири

Zbiory liczb do których należy 4

Ciekawostki o liczbie 4

Liczba cztery jest:
- liczbą półpierwszą (rozkłada się na iloczyn dokładnie dwóch liczb pierwszych)
- liczbą Smitha (liczbą naturalną niebędąca liczbą pierwszą, której suma cyfr jest równa sumie cyfr wszystkich liczb występujących w jej rozkładzie na czynniki pierwsze)
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)