Liczba.pl - informacje na temat liczby 5

Liczba 5

Podstawowe informacje o liczbie: 5

Zapis słowny: pięć
Zapis dwójkowy: 101
Zapis heksadecymalny: 5
Zapis rzymski: V
Liczba 5 po angielsku GB: five
Liczba 5 po angielsku US: five
Liczba 5 po niemiecku: fünf
Liczba 5 po francusku: cinq
Liczba 5 po hiszpańsku: cinco
Liczba 5 po rosyjsku: пять
Liczba 5 po portugalsku: cinco
Liczba 5 po włosku: cinque
Liczba 5 po rumuńsku cinci
Liczba 5 po turecku:
Liczba 5 po bułgarsku: пет
Liczba 5 po duńsku: fem
Liczba 5 po litewsku: penki
Liczba 5 po łotewsku: pieci
Liczba 5 po holendersku: vijf
Liczba 5 po ukraińsku: п`ять

Zbiory liczb do których należy 5

Ciekawostki o liczbie 5

Liczba pięć jest:
- trzecią liczbą pierwszą Fibonacciego (należy do ciągu Fibonacciego)
- palindromiczną liczbą pierwszą (będącą jednocześnie palindromem liczbowym w systemie dziesiętnym)
- absolutną liczbą pierwszą (pozostaje pierwsza przy kazdej permutacji jej cyfr)
- liczbą pierwszą Fermata
- liczbą pierwszą Protha
- liczbą Fibonacciego
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)