Liczba.pl - informacje na temat liczby 8

Liczba 8

Podstawowe informacje o liczbie: 8

Zapis słowny: osiem
Zapis dwójkowy: 1000
Zapis heksadecymalny: 8
Zapis rzymski: VIII
Liczba 8 po angielsku GB: eight
Liczba 8 po angielsku US: eight
Liczba 8 po niemiecku: acht
Liczba 8 po francusku: huit
Liczba 8 po hiszpańsku: ocho
Liczba 8 po rosyjsku: восемь
Liczba 8 po portugalsku: oito
Liczba 8 po włosku: otto
Liczba 8 po rumuńsku opt
Liczba 8 po turecku:
Liczba 8 po bułgarsku: осем
Liczba 8 po duńsku: otte
Liczba 8 po litewsku: aštuoni
Liczba 8 po łotewsku: astoņi
Liczba 8 po holendersku: acht
Liczba 8 po ukraińsku: вісемь

Zbiory liczb do których należy 8

Ciekawostki o liczbie 8

Liczba osiem jest:
- liczbą Fibonacciego
- liczbą Leylanda (liczba naturalna, która może być zapisana w postaci x^y+y^x gdzie x i y są liczbami naturalnymi większymi od 1)
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)