Liczba.pl - kalkulator

kalkulator

kalkulator


Poniżej znajduje się arkusz, który można wykorzystać jak zaawansowany kalkulator.

Dostępne są wszystkie typowe działania jak dodawanie (+), odejmowanie(-), mnożenie (*), dzielenie(/), podnoszenie do potęgi (^), pierwiastek kwadratowy (sqrt), logarytm (log), modulo (mod), funkcje trygonometryczne i bitowe (&, |, >>, <<) oraz operacje na macierzach.
Kalkulator rozpoznaje typowe stałe matematyczne (pi, e, i) pozwala również na definiowanie własnych zmiennych oraz własnych funkcji.
Dodatkowo kalkulator umożliwia konwersje z różnych systemów i układów miar.

Przykłady użycia:
Operacje matematyczneDefiniowanie zmiennej, funkcji i ich użycieKonwersja jednostekOperacje na macierzach
2*pi*4.12*log(e,10)a = 2 + 2 * 250 inch to cm[1, 2]+[3, 4]
sqrt(3^2 + 4^2)dokwadratu(x) = x ^ 2100 degF to degC[[1, 2],[1, 2]]*[[1, 2],[1, 2]]
sin(45 deg)dokwadratu(a)123 days to hoursdiag([[1, 2],[3, 4]])

Liczby rzeczywiste należy wpisywać używając kropki jako separatora dziesiętnego. Nazwy jednostek i funkcji matematycznych należy podawać w języku angielskim.
Kolejne kroki obliczeń należy wpisywać w kolejnych wierszach. Wynik ostatniego działania można uzyskać wpisując "last".