Liczba.pl - liczba pi

liczba pi

liczba pi


Liczba π (Pi) to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach nauki. W geometrii euklidesowej π jest równe stosunkowi długości obwodu koła do długości jego średnicy.
Od połowy XVIII wieku symbolem liczby pi jest grecką literą π. Liczba pi zwana jest również Ludolfiną na cześć Ludolpha van Ceulena, który stosując metodę Archimedesa, obliczył wartość pi z dokładnością do 20 miejsc po przecinku.

Liczba pi jest liczbą niewymierną oraz liczbą przestępną. Oznacza to, że nie istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, którego pi jest pierwiastkiem.

Wartość pi z dokładnością do 100 cyfr po przecinku to:
3,1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679