Liczba.pl - liczby naturalne

liczby naturalne

liczby naturalne


Liczby służące podawaniu liczebności. Do zbioru liczb naturalnych należą liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...
Nieformalnie zbiór liczb naturalnych można skonstruować jako zbiór składający się z liczby 0 oraz każdej liczby postaci n+1 gdzie n należy do liczby naturalnych.

Liczba zero czasami jest uznawana za liczbę naturalną czasami nie jest - wybór jest kwestią umowy i nie jest to oficjalnie ustalone.

Zbiór liczb naturalnych oznacza się dużą literą Liczby naturalne symbol lub Liczby naturalne symbol (całkowite dodatnie).

liczby naturalne - przykładowe elementy zbioru