Liczba.pl - liczby po angielsku

liczby po angielsku

liczby po angielsku


Główne liczebniki angielskie wraz z pisownią i wymową.

Niniejszy formularz pozwala na zamianę liczby całkowitej na jej zapis słowny w języku angielskim.


LiczbaPisownia PolskaStany ZjednoczoneWielka BrytaniaEuropaWymowa Stany Zjednoczone
zerozero
jedenone
dwatwo
trzythree
czteryfour
pięćfive
sześćsix
siedemseven
osiemeight
dziewięćnine
dziesięćten
jedenaścieeleven
dwanaścietwelve
trzynaściethirteen
czternaściefourteen
piętnaściefifteen
szesnaściesixteen
siedemnaścieseventeen
osiemnaścieeighteen
dziewiętnaścienineteen
dwadzieściatwenty
trzydzieścithirty
czterdzieściforty
pięćdziesiątfifty
sześćdziesiątsixty
siedemdziesiątseventy
osiemdziesiąteighty
dziewięćdziesiątninety
stohundred
tysiącthousand
milionmillion
miliardbillionthousand millionmilliard
biliontrillionbillion
biliardquadrillionthousand billionbilliard
trylionquintilliontrillion