Liczba.pl - liczby po francusku

liczby po francusku

liczby po francusku


Zapis słowny oraz wymowa liczb po francusku.

Formularz do zamiany liczby całkowitej na jej zapis słowny w języku francuskim:


LiczbaPisownia polskaZapis słowny po francuskuWymowa
jedenun
dwadeux
trzytrois
czteryquatre
pięćcinq
sześćsix
siedemsept
osiemhuit
dziewięćneuf
dziesięćdix
jedenaścieonze
dwanaściedouze
trzynaścietreize
czternaściequatorze
piętnaściequinze
szesnaścieseize
siedemnaściedix-sept
osiemnaściedix-huit
dziewiętnaściedix-neuf
dwadzieściavingt
trzydzieścitrente
czterdzieściquarante
pięćdziesiątcinquante
sześćdziesiątsoixante
siedemdziesiątsoixante-dix / septante
osiemdziesiątquatre-vingts / huitante / octante
dziewięćdziesiątquatre-vingt-dix / nonante
stocent
tysiącmille
milionmillion