Liczba.pl - liczby po hiszpansku

liczby po hiszpansku

liczby po hiszpansku


Poniżej znajduje się narzędzie podające zapis liczb całkowitych w języku hiszpańskim.


Główne liczby w języku hiszpańskim wraz z wymową.

LiczbaZapis słowny po hiszpańskuPisownia polskaWymowa
cerozero
unojeden
dosdwa
trestrzy
cuatrocztery
cincopięć
seissześć
sietesiedem
ochoosiem
nuevedziewięć
diezdziesięć
oncejedenaście
docedwanaście
trecetrzynastka
catorceczternaście
quincepiętnaście
dieciséisszesnaście
diecisietesiedemnaście
dieciochoosiemnaście
diecinuevedziewietnaście
veintedwadzieścia
veintiunodwadzieścia jeden
veintidósdwadzieścia dwa
veintitrésdwadzieścia trzy
veinticuatrodwadzieścia cztery
veinticincodwadzieścia pięć
veintiséisdwadzieścia sześć
veintisietedwadzieścia siedem
veintiochodwadzieścia osiem
veintinuevedwadzieścia dziewięć
treintatrzydzieści
treinta y unotrzydzieści jeden
treinta y dostrzydzieści dwa
cuarentaczterdzieści
cincuentapięćdziesiąt
sesentasześćdziesiąt
setentasiedemdziesiąt
ochentaosiemdziesiąt
noventadziewięćdziesiąt
ciensto
ciento unosto jeden
doscientosdwieście
trescientostrzysta
cuatrocientosczterysta
quinientospięćset
seiscientossześćset
setecientossiedemset
ochocientososiemset
novecientosdziewięćset
miltysiąc
dos mildwa tysiące
un millónjeden milion
dos millonesdwa miliony
mil millonesmiliard
un billónjeden bilion

Wymowa liczb udostępniona na licencji CC BY-NC-SA 3.0 przez serwis Forvo.