Liczba.pl - liczby wymierne

liczby wymierne

liczby wymierne


Liczby wymierne to liczby, które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie druga jest różna od zera. Liczby wymierne symbol

Zbiór liczb wymiernych oznacza się symbolem Liczby wymierne symbol.

liczby wymierne - przykładowe elementy zbioru