Liczba.pl - informacje na temat liczby 121

Liczba 121

Podstawowe informacje o liczbie: 121

Zapis słowny: sto dwadzieścia jeden
Zapis dwójkowy: 1111001
Zapis heksadecymalny: 79
Zapis rzymski: CXXI
Liczba 121 po angielsku GB: one hundred twenty-one
Liczba 121 po angielsku US: one hundred twenty-one
Liczba 121 po niemiecku: einhunderteinundzwanzig
Liczba 121 po francusku: cent vingt et un
Liczba 121 po hiszpańsku: ciento veintiuno
Liczba 121 po rosyjsku: сто двадцать один
Liczba 121 po portugalsku: cento e vinte e um
Liczba 121 po włosku: centoventuno
Liczba 121 po rumuńsku una sută douăzeci și unu
Liczba 121 po turecku: bir yüz yirmi bir
Liczba 121 po bułgarsku: сто двадесет и едно
Liczba 121 po duńsku: et hundrede en og tyve
Liczba 121 po litewsku: šimtas dvidešimt vienas
Liczba 121 po łotewsku: simts divdesmit viens
Liczba 121 po holendersku: eenhonderdeenentwintig
Liczba 121 po ukraińsku: сто двадцять один

Zbiory liczb do których należy 121

Ciekawostki o liczbie 121

Liczba sto dwadzieścia jeden jest:
- liczbą półpierwszą (rozkłada się na iloczyn dokładnie dwóch liczb pierwszych)
- liczbą Smitha (liczbą naturalną niebędąca liczbą pierwszą, której suma cyfr jest równa sumie cyfr wszystkich liczb występujących w jej rozkładzie na czynniki pierwsze)
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)