Liczba.pl - liczby pierwsze

liczby pierwsze

liczby pierwsze


Liczba pierwsza to liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą.
Inaczej mówiąc, liczby pierwsze to liczby naturalne większa od 1, które dzielą się tylko przez 1 i przez samą siebie.

Zbiór liczb pierwszych oznacza się symbolem Liczby pierwsze symbol.

Liczby naturalne większe od 1, które nie są liczbami pierwszymi, nazywa się liczbami złożonymi.

liczby pierwsze - przykładowe elementy zbioru