Liczba.pl - liczba e

liczba e

liczba e


Liczba Eulera (e) to podstawa logarytmu naturalnego.

Definiuje się ją jako:
- granicę ciągu: Liczba e definicja

- sumę szeregu: Liczba e definicja

lub
- poprzez całkę: Liczba e definicja

Liczba Eulera jest liczbą niewymierną.

Wartość e z dokładnością do 100 cyfr po przecinku to:
2,7182818284590452353602874713526624977572470936999595749669676277240766303535475945713821785251664274