Liczba.pl - liczby po niemiecku

liczby po niemiecku

liczby po niemiecku


Przedstawiamy zapis słowny oraz wymowę głównych liczb po niemiecku.

Dodatkowo poniższy formularz pozwala na zamianę liczby całkowitej na jej zapis słowny w języku niemieckim.


LiczbaPisownia PolskaZapis słowny po niemieckuWymowa
zeronull
jedeneins
dwazwei
trzydrei
czteryvier
pięćfünf
sześćsechs
siedemsieben
osiemacht
dziewięćneun
dziesięćzehn
jedenaścieelf
dwanaściezwölf
trzynaściedreizehn
czternaścievierzehn
piętnaściefünfzehn
szesnaściesechzehn
siedemnaściesiebzehn
osiemnaścieachtzehn
dziewiętnaścieneunzehn
dwadzieściazwanzig
trzydzieścidreißig
czterdzieścivierzig
pięćdziesiątfünfzig
sześćdziesiątsechzig
siedemdziesiątsiebzig
osiemdziesiątachtzig
dziewięćdziesiątneunzig
stoeinhundert
tysiąceintausend
milioneine Million
miliardeine Milliarde