Liczba.pl - informacje na temat liczby 199

Liczba 199

Podstawowe informacje o liczbie: 199

Zapis słowny: sto dziewięćdziesiąt dziewięć
Zapis dwójkowy: 11000111
Zapis heksadecymalny: C7
Zapis rzymski: CXCIX
Liczba 199 po angielsku GB: one hundred ninety-nine
Liczba 199 po angielsku US: one hundred ninety-nine
Liczba 199 po niemiecku: einhundertneunundneunzig
Liczba 199 po francusku: cent quatre-vingt-dix-neuf
Liczba 199 po hiszpańsku: ciento noventa y nueve
Liczba 199 po rosyjsku: сто девяносто девять
Liczba 199 po portugalsku: cento e noventa e nove
Liczba 199 po włosku: centonovantanove
Liczba 199 po rumuńsku una sută nouăzeci și nouă
Liczba 199 po turecku: bir yüz doksan dokuz
Liczba 199 po bułgarsku: сто деветдесет и девет
Liczba 199 po duńsku: et hundrede ni og halvfems
Liczba 199 po litewsku: šimtas devyniasdešimt devyni
Liczba 199 po łotewsku: simts deviņdesmit deviņi
Liczba 199 po holendersku: eenhonderdnegenennegentig
Liczba 199 po ukraińsku: сто дев’яносто дев’ять

Zbiory liczb do których należy 199

Ciekawostki o liczbie 199

Liczba sto dziewięćdziesiąt dziewięć jest:
- absolutną liczbą pierwszą (pozostaje pierwsza przy kazdej permutacji jej cyfr)