Liczba.pl - informacje na temat liczby 202

Liczba 202

Podstawowe informacje o liczbie: 202

Zapis słowny: dwieście dwa
Zapis dwójkowy: 11001010
Zapis heksadecymalny: CA
Zapis rzymski: CCII
Liczba 202 po angielsku GB: two hundred two
Liczba 202 po angielsku US: two hundred two
Liczba 202 po niemiecku: zweihundertzwei
Liczba 202 po francusku: deux cent deux
Liczba 202 po hiszpańsku: doscientos dos
Liczba 202 po rosyjsku: двести два
Liczba 202 po portugalsku: duzentos e dois
Liczba 202 po włosku: duecentodue
Liczba 202 po rumuńsku două sute doi
Liczba 202 po turecku: iki yüz
Liczba 202 po bułgarsku: двеста и две
Liczba 202 po duńsku: to hundrede to
Liczba 202 po litewsku: du šimtai du
Liczba 202 po łotewsku: divi simti divi
Liczba 202 po holendersku: tweehonderdtwee
Liczba 202 po ukraińsku: двісті два

Zbiory liczb do których należy 202

Ciekawostki o liczbie 202

Liczba dwieście dwa jest:
- liczbą Smitha (liczbą naturalną niebędąca liczbą pierwszą, której suma cyfr jest równa sumie cyfr wszystkich liczb występujących w jej rozkładzie na czynniki pierwsze)
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)