Liczba.pl - informacje na temat liczby 690

Liczba 690

Podstawowe informacje o liczbie: 690

Zapis słowny: sześćset dziewięćdziesiąt
Zapis dwójkowy: 1010110010
Zapis heksadecymalny: 2B2
Zapis rzymski: DCXC
Liczba 690 po angielsku GB: six hundred ninety
Liczba 690 po angielsku US: six hundred ninety
Liczba 690 po niemiecku: sechshundertneunzig
Liczba 690 po francusku: six cent quatre-vingt-dix
Liczba 690 po hiszpańsku: seiscientos noventa
Liczba 690 po rosyjsku: шестьсот девяносто
Liczba 690 po portugalsku: seiscentos e noventa
Liczba 690 po włosku: seicentonovanta
Liczba 690 po rumuńsku șase sute nouăzeci
Liczba 690 po turecku: altı yüz doksan
Liczba 690 po bułgarsku: шестстотин и деветдесет
Liczba 690 po duńsku: seks hundrede halvfems
Liczba 690 po litewsku: šeši šimtai devyniasdešimt
Liczba 690 po łotewsku: seši simti deviņdesmit
Liczba 690 po holendersku: zeshonderdnegentig
Liczba 690 po ukraińsku: шістсот дев’яносто

Zbiory liczb do których należy 690

Ciekawostki o liczbie 690

Liczba sześćset dziewięćdziesiąt jest:
- liczbą Smitha (liczbą naturalną niebędąca liczbą pierwszą, której suma cyfr jest równa sumie cyfr wszystkich liczb występujących w jej rozkładzie na czynniki pierwsze)