Liczba.pl - informacje na temat liczby 7

Liczba 7

Podstawowe informacje o liczbie: 7

Zapis słowny: siedem
Zapis dwójkowy: 111
Zapis heksadecymalny: 7
Zapis rzymski: VII
Liczba 7 po angielsku GB: seven
Liczba 7 po angielsku US: seven
Liczba 7 po niemiecku: sieben
Liczba 7 po francusku: sept
Liczba 7 po hiszpańsku: siete
Liczba 7 po rosyjsku: семь
Liczba 7 po portugalsku: sete
Liczba 7 po włosku: sette
Liczba 7 po rumuńsku șapte
Liczba 7 po turecku:
Liczba 7 po bułgarsku: седем
Liczba 7 po duńsku: syv
Liczba 7 po litewsku: septyni
Liczba 7 po łotewsku: septiņi
Liczba 7 po holendersku: zeven
Liczba 7 po ukraińsku: сім

Zbiory liczb do których należy 7

Ciekawostki o liczbie 7

Liczba siedem jest:
- palindromiczną liczbą pierwszą (będącą jednocześnie palindromem liczbowym w systemie dziesiętnym)
- liczbą pierwszą Mersenne'a (liczbą pierwszą postaci 2^p − 1, gdzie p jest liczbą naturalną)
- absolutną liczbą pierwszą (pozostaje pierwsza przy kazdej permutacji jej cyfr)
- liczbą pierwszą Kynea
- największą jednocyfrową liczbą pierwszą
- liczbą palindromiczną (czyta się tak samo od początku i od końca)